بهینه سازی مصرف انرژی

مشاوره و خدمات بهینه سازی مصرف انرژی با بهینه سازان

بهینه سازی مصرف انرژی

مشاوره و خدمات بهینه سازی مصرف انرژی با بهینه سازان

بهینه سازی مصرف انرژی یک اختیار نیست، «یک الزام» است!

بهینه سازی مصرف انرژی

شرکت بهینه سازان صنعت و ساختمان شریف، به ارایه‌ی خدمات بهینه سازی مصرف انرژی می‌پردازد. ممیزی انرژی و طراحی بهینه، ایجاد مجموعه‌های سبز و معماری پایدار و حل مسایل خرد و کلان انرژی از دیگر خدمات ماست.

تبلیغات

معماری پایداری گونه ای از معماری است، که می کوشد اثرات محیطی ساخت و ساز را با بهینه سازی استفاده از مواد، انرژی و توسعه فضا کمینه نماید. معماری پایدار برای تحقق اهداف خود رویکری آگاهانه به انرژی و حفظ زیست بوم دارد.